menu xo so
Hôm nay: Thứ 5, ngày 21/09/2023
do ket qua xo so

XSMN Thứ 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần

G

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

8 73 16 78
7 738 260 751
6 7385 0332 3627 9950 5308 8423 5614 7782 5314
5 0701 3824 4124
4 34534 41598 56602 89860 60717 86104 21799 39267 42292 03336 18494 32094 33062 83129 58827 36586 05079 07786 17195 73747 47908
3 36950 76595 01966 70532 45182 96568
2 27463 23681 49084
1 79932 57517 36098
ĐB 910035 655753 765509
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01, 02, 04 08 08, 09
1 17 17 14, 14
2 27 23, 24, 29 24, 27
3 38, 32, 34, 32, 35 36, 32
4 47
5 50 50, 53 51
6 60, 63 60, 67, 62, 66 68
7 79
8 85 81 82, 86, 86, 82, 84
9 98, 99, 95 92, 94, 94 95, 98

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 08-09-2023

G

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

8 20 41 97
7 260 450 024
6 4417 9826 2521 9035 7103 5180 7347 8850 0623
5 5464 1813 0577
4 73542 17206 17573 91276 41971 30861 35277 24824 19725 78022 41259 38451 11836 02247 08315 11228 57372 00518 09649 78918 45924
3 03184 06228 64808 75568 80734 17736
2 46550 52287 66177
1 88217 75733 46892
ĐB 548111 842297 028910
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 06 03, 08
1 17, 17, 11 13 15, 18, 18, 10
2 26, 21, 28 24, 25, 22 24, 23, 28, 24
3 35, 36, 33 34, 36
4 42 47 47, 49
5 50 50, 59, 51 50
6 60, 64, 61 68
7 73, 76, 71, 77 77, 72, 77
8 84 80, 87
9 97 92

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 01-09-2023

G

Vĩnh Long

Trà Vinh

Bình Dương

8 98 51 71
7 823 831 108
6 3545 7180 7029 6833 2213 3504 6515 3284 4793
5 6166 8598 2930
4 21609 45093 22347 60819 01613 77673 13587 67712 46896 29152 37048 78100 36004 92712 00693 91191 98827 58001 03755 91789 94990
3 63413 11204 40064 74140 97145 39310
2 82600 90789 59169
1 78759 58676 45642
ĐB 815897 485055 094438
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 09, 04, 00 04, 00, 04 08, 01
1 19, 13, 13 13, 12, 12 15, 10
2 23, 29 27
3 31, 33 30, 38
4 45, 47 48, 40 45, 42
5 59 52, 55 55
6 66 64 69
7 73 76
8 80, 87 89 84, 89
9 93, 97 98, 96 93, 93, 91, 90

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 25-08-2023

G

Vĩnh Long

Trà Vinh

Bình Dương

8 31 08 82
7 444 892 184
6 3210 2715 7404 6743 3811 3897 3859 0309 2852
5 4823 6845 0600
4 51023 84135 59341 78683 62060 70291 92328 84185 32348 70554 52973 23818 37839 48480 02001 07688 12173 78712 24136 01147 04974
3 22630 74030 60377 82893 35031 93006
2 28916 97334 30022
1 41657 41222 91350
ĐB 135513 055540 318360
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 04 09, 00, 01, 06
1 10, 15, 16, 13 11, 18 12
2 23, 23, 28 22 22
3 35, 30, 30 39, 34 36, 31
4 44, 41 43, 45, 48, 40 47
5 57 54 59, 52, 50
6 60 60
7 73, 77 73, 74
8 83 85, 80 84, 88
9 91 92, 97, 93

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 18-08-2023

G

Vĩnh Long

Trà Vinh

Bình Dương

8 21 60 18
7 909 948 491
6 5910 1226 7875 1328 6266 1843 0066 8372 7241
5 5330 4054 5958
4 52795 24525 27361 93906 89237 30695 50557 56334 28666 30293 44008 83960 59902 91771 83909 06418 84727 22601 89467 67106 33077
3 73138 12748 93215 60313 20950 72854
2 37663 37077 17672
1 62109 53614 34630
ĐB 947869 808209 590592
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 09, 06, 09 08, 02, 09 09, 01, 06
1 10 15, 13, 14 18
2 26, 25 28 27
3 30, 37, 38 34 30
4 48 48, 43 41
5 57 54 58, 50, 54
6 61, 63, 69 66, 66, 60 66, 67
7 75 71, 77 72, 77, 72
8
9 95, 95 93 91, 92

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 11-08-2023

G

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

8 81 59 45
7 873 392 503
6 9159 4575 2386 9221 3721 7001 3091 3761 5221
5 3740 7956 6747
4 68497 46078 40986 87192 93866 14124 06630 16528 45209 31872 99123 42951 45674 54073 88457 50681 97187 30623 71237 35020 19850
3 89177 47014 06692 83462 46676 48365
2 30129 71942 77890
1 81578 22313 01673
ĐB 678163 950958 116713
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01, 09 03
1 14 13 13
2 24, 29 21, 21, 28, 23 21, 23, 20
3 30 37
4 40 42 47
5 59 56, 51, 58 57, 50
6 66, 63 62 61, 65
7 73, 75, 78, 77, 78 72, 74, 73 76, 73
8 86, 86 81, 87
9 97, 92 92, 92 91, 90

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 04-08-2023

G

Vĩnh Long

Trà Vinh

Bình Dương

8 51 34 39
7 034 233 351
6 7214 5132 1115 2815 8195 9347 4026 0216 6711
5 7182 2535 1986
4 87714 18662 88853 73520 42302 15887 74639 74534 62688 56578 47079 15066 87673 10363 56726 71759 50511 87758 16929 31015 05770
3 32611 45737 43334 04294 25364 89086
2 86124 95804 93518
1 04690 00574 86160
ĐB 656294 465309 105453
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 02 04, 09
1 14, 15, 14, 11 15 16, 11, 11, 15, 18
2 20, 24 26, 26, 29
3 34, 32, 39, 37 33, 35, 34, 34
4 47
5 53 51, 59, 58, 53
6 62 66, 63 64, 60
7 78, 79, 73, 74 70
8 82, 87 88 86, 86
9 90, 94 95, 94

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 28-07-2023

G

Vĩnh Long

Trà Vinh

Bình Dương

8 36 31 41
7 858 788 723
6 1016 5063 1939 5641 7769 3042 7464 3774 6951
5 1328 8950 3172
4 10848 85401 01326 52116 58949 92489 55083 11756 73694 61340 88356 08600 88283 98518 62323 97823 22123 30183 04901 54050 74741
3 07504 51527 70010 92759 95651 92218
2 04072 53456 32061
1 92153 22968 82175
ĐB 123212 174941 005463
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 01, 04 00 01
1 16, 16, 12 18, 10 18
2 28, 26, 27 23, 23, 23, 23
3 39
4 48, 49 41, 42, 40, 41 41
5 58, 53 50, 56, 56, 59, 56 51, 50, 51
6 63 69, 68 64, 61, 63
7 72 74, 72, 75
8 89, 83 88, 83 83
9 94

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam

Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).

SL giải Tên giải Trùng Giải thưởng
01 Giải Đặc biệt 6 số 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất 5 số 30.000.000đ
10 Giải Nhì 5 số 15.000.000đ
20 Giải Ba 5 số 10.000.000đ
70 Giải Tư 5 số 3.000.000đ
100 Giải Năm 4 số 1.000.000đ
300 Giải Sáu 4 số 400.000đ
1000 Giải Bảy 3 số 200.000đ
10.000 Giải Tám 2 số 100.000đ

Ngoài ra còn có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.

Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.

Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.

Chúc bạn May mắn!

len dau
X