menu xo so
Hôm nay: Thứ 3, ngày 03/10/2023
do ket qua xo so

XSMN Thứ 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần

G

TP.HCM

Đồng Tháp

Cà Mau

8 91 92 13
7 133 676 202
6 3092 8060 5396 5919 7823 2891 4643 7998 8385
5 0703 9214 5474
4 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847
3 31947 54250 42862 14907 40242 54665
2 25430 06546 98887
1 16044 36946 75983
ĐB 763971 413613 163173
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 03 03, 07 02, 02
1 18, 14 19, 14, 15, 13 11
2 25, 27 23, 26, 22 23
3 33, 34, 30 39 38
4 47, 44 46, 46 43, 47, 42
5 50 52 52
6 60, 64 62 65
7 71 76 74, 73
8 85, 80, 87, 83
9 92, 96, 97 91, 96 98

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 25-09-2023

G

TP.HCM

Đồng Tháp

Cà Mau

8 49 15 64
7 489 788 524
6 3817 1999 4913 7168 9342 7903 6175 4316 2472
5 5642 2442 4675
4 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542
3 17892 59228 05691 20896 91810 80837
2 78968 30148 17808
1 21640 60481 65610
ĐB 587017 460871 278543
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 03, 06, 04 06, 05, 04, 07, 08
1 17, 13, 14, 17 19 16, 10, 10
2 28 29 24
3 30 37
4 42, 41, 40 42, 42, 48 46, 42, 43
5 54 56
6 68 68 66
7 73 71 75, 72, 75
8 89 88, 85, 81
9 99, 90, 98, 97, 92 91, 96

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 18-09-2023

G

Đồng Tháp

TP.HCM

Cà Mau

8 74 57 75
7 263 031 536
6 4665 3585 3914 1901 6797 6982 6947 9960 1084
5 2659 1533 8532
4 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984
3 13039 96031 42113 39282 67476 81437
2 67344 53523 46526
1 53115 31965 73230
ĐB 498180 415373 035668
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Đồng Tháp TP.HCM Cà Mau
0 01 08
1 14, 15 13
2 25 27, 22, 25, 23 26
3 37, 39, 31 31, 33, 31 36, 32, 37, 30
4 44 47, 44
5 59, 55
6 63, 65, 61 61, 69, 65 60, 68
7 75 73 72, 76
8 85, 87, 84, 80 82, 82 84, 86, 86, 86, 84
9 97, 97

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 11-09-2023

G

TP.HCM

Đồng Tháp

Cà Mau

8 99 11 02
7 199 913 271
6 1945 2051 8618 3851 3600 2613 6118 9525 8581
5 3993 7662 9901
4 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937 43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166 19641 26904 83007 95880 41601 39251 65188
3 84201 92751 32126 88963 86573 05748
2 30599 78211 01406
1 83509 00224 33265
ĐB 329681 106053 945364
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 09 00, 08, 08 01, 04, 07, 01, 06
1 18 13, 13, 11 18
2 26 23, 26, 24 25
3 35, 30, 31, 37
4 45 41 41, 48
5 51, 55, 51 51, 53 51
6 62, 66, 63 65, 64
7 75 71, 73
8 81 80, 89 81, 80, 88
9 99, 93, 99

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 04-09-2023

G

TP.HCM

Đồng Tháp

Cà Mau

8 05 49 67
7 668 971 182
6 2667 6206 4209 5715 7704 0376 5822 9147 3555
5 0967 9665 0309
4 43305 57276 99124 14200 37019 26649 16939 39167 88696 24823 20282 38736 90779 42836 56440 21992 24187 18666 58613 03608 22287
3 16184 16031 41212 45421 14930 32795
2 80430 16983 95313
1 06308 43847 78907
ĐB 579482 295310 949028
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 06, 09, 05, 00, 08 04 09, 08, 07
1 19 15, 12, 10 13, 13
2 24 23, 21 22, 28
3 39, 31, 30 36, 36 30
4 49 47 47, 40
5 55
6 68, 67, 67 65, 67 66
7 76 71, 76, 79
8 84, 82 82, 83 82, 87, 87
9 96 92, 95

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 28-08-2023

G

Cà Mau

TP.HCM

Đồng Tháp

8 96 25 11
7 568 938 373
6 6493 6682 0302 9525 9918 7402 2030 2631 7791
5 6373 3625 3831
4 69710 64006 45269 71246 06019 94056 00617 42016 66001 23683 21572 51452 62042 67260 65385 29868 72086 50906 75949 77212 98785
3 21107 05773 97924 40294 85679 35702
2 31156 99874 13076
1 19626 11846 41885
ĐB 611451 877720 632031
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Cà Mau TP.HCM Đồng Tháp
0 02, 06, 07 02, 01 06, 02
1 10, 19, 17 18, 16 12
2 26 25, 25, 24, 20
3 38 30, 31, 31, 31
4 46 42, 46 49
5 56, 56, 51 52
6 68, 69 60 68
7 73, 73 72, 74 73, 79, 76
8 82 83 85, 86, 85, 85
9 93 94 91

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 21-08-2023

G

TP.HCM

Đồng Tháp

Cà Mau

8 47 65 29
7 471 587 266
6 0312 0409 9662 7005 7407 6604 8782 0719 2575
5 7731 2853 8205
4 30231 37470 82708 73930 19650 70497 18615 60783 77310 65017 04180 05049 25893 87071 85219 10485 96642 21550 83013 50267 28231
3 37719 19814 42733 15293 36406 57214
2 37324 95487 62556
1 96500 33064 02647
ĐB 302838 799202 553224
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 09, 08, 00 05, 07, 04, 02 05, 06
1 12, 15, 19, 14 10, 17 19, 19, 13, 14
2 24 24
3 31, 31, 30, 38 33 31
4 49 42, 47
5 50 53 50, 56
6 62 64 66, 67
7 71, 70 71 75
8 87, 83, 80, 87 82, 85
9 97 93, 93

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 14-08-2023

G

Đồng Tháp

TP.HCM

Cà Mau

8 75 91 01
7 674 553 612
6 4426 0467 4802 4247 1284 2066 8048 2945 0799
5 2148 3276 1454
4 02781 33939 75613 94382 12926 74242 10302 08825 91177 73269 10667 78345 68981 82725 18074 69116 28880 47385 48398 49977 78899
3 58512 48183 85894 38520 00675 83911
2 06771 10763 28385
1 20384 86386 78097
ĐB 270591 193854 221191
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Đồng Tháp TP.HCM Cà Mau
0 02, 02
1 13, 12 12, 16, 11
2 26, 26 25, 25, 20
3 39
4 48, 42 47, 45 48, 45
5 53, 54 54
6 67 66, 69, 67, 63
7 74, 71 76, 77 74, 77, 75
8 81, 82, 83, 84 84, 81, 86 80, 85, 85
9 91 94 99, 98, 99, 97, 91

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam

Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).

SL giải Tên giải Trùng Giải thưởng
01 Giải Đặc biệt 6 số 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất 5 số 30.000.000đ
10 Giải Nhì 5 số 15.000.000đ
20 Giải Ba 5 số 10.000.000đ
70 Giải Tư 5 số 3.000.000đ
100 Giải Năm 4 số 1.000.000đ
300 Giải Sáu 4 số 400.000đ
1000 Giải Bảy 3 số 200.000đ
10.000 Giải Tám 2 số 100.000đ

Ngoài ra còn có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.

Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.

Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.

Chúc bạn May mắn!

len dau
X