menu xo so
Hôm nay: Thứ 5, ngày 21/09/2023
do ket qua xo so

XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật hàng tuần

G

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

8 17 64 27
7 838 591 965
6 7702 0251 7593 0181 2515 1734 8452 3020 9533
5 5426 2123 8596
4 06068 49805 18818 23475 38303 04831 13830 62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285 51296 01152 82759 29642 06104 00697 73300
3 05285 12231 49996 40972 80826 57799
2 38168 88273 76090
1 02962 70793 30660
ĐB 050246 169440 428620
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 05, 03 04, 00
1 18 15, 19
2 26 23, 29 20, 26, 20
3 38, 31, 30, 31 34 33
4 46 40 42
5 51 57 52, 52, 59
6 68, 68, 62 64 65, 60
7 75 72, 73
8 85 81, 80, 85
9 93 91, 94, 96, 93 96, 96, 97, 99, 90

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 10-09-2023

G

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

8 09 70 93
7 773 306 347
6 8659 1875 2416 0854 7504 0586 2095 7642 4062
5 8859 9754 3259
4 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630
3 50818 73315 01238 47758 67781 99151
2 88200 33550 95737
1 38434 24931 78014
ĐB 926219 942403 892737
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00 06, 04, 08, 03
1 16, 10, 18, 15, 19 16 11, 14
2 28, 21, 23
3 31, 34 38, 31 36, 30, 37, 37
4 47, 42
5 59, 59, 52, 54, 52 54, 54, 58, 50 59, 58, 51
6 62, 63, 61, 64
7 73, 75, 74 71
8 81 86, 81 81
9 95

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 03-09-2023

G

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

8 11 69 86
7 135 293 903
6 5827 1013 6823 5782 0632 0841 0258 0378 3441
5 1842 2889 8625
4 20943 37552 76133 06138 19278 96434 88916 75983 99834 22273 63730 22165 41547 83987 61780 01985 05431 02796 89623 98989 28560
3 08703 42718 47741 94850 16964 60136
2 60530 83367 44128
1 61163 36595 13661
ĐB 629329 197817 694664
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 03 03
1 13, 16, 18 17
2 27, 23, 29 25, 23, 28
3 35, 33, 38, 34, 30 32, 34, 30 31, 36
4 42, 43 41, 47, 41 41
5 52 50 58
6 63 65, 67 60, 64, 61, 64
7 78 73 78
8 82, 89, 83, 87 80, 85, 89
9 93, 95 96

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 27-08-2023

G

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

8 08 94 19
7 219 645 674
6 1177 7113 7086 2025 9890 5588 2344 3582 5974
5 7494 8253 9475
4 78257 26199 15152 92368 75916 02973 44662 76218 45805 86717 77482 16543 74461 54602 27150 30605 48990 46600 92951 37507 35234
3 86447 52915 57896 38413 88450 20038
2 66842 41423 03196
1 32135 57891 32144
ĐB 994132 966698 348448
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 05, 02 05, 00, 07
1 19, 13, 16, 15 18, 17, 13
2 25, 23
3 35, 32 34, 38
4 47, 42 45, 43 44, 44, 48
5 57, 52 53 50, 51, 50
6 68, 62 61
7 77, 73 74, 74, 75
8 86 88, 82 82
9 94, 99 90, 96, 91, 98 90, 96

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 20-08-2023

G

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

8 28 07 51
7 789 350 282
6 3376 6876 5484 7912 8533 8807 1396 4609 2355
5 6551 4195 0299
4 35491 36236 99629 34568 12193 50114 65389 69296 44729 41434 63463 06997 81859 00921 47178 04793 09040 95092 03320 83199 78795
3 95744 35154 46913 76006 24314 75416
2 15958 44753 38173
1 78741 45846 28966
ĐB 977967 651943 023684
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 07, 06 09
1 14 12, 13 14, 16
2 29 29, 21 20
3 36 33, 34
4 44, 41 46, 43 40
5 51, 54, 58 50, 59, 53 55
6 68, 67 63 66
7 76, 76 78, 73
8 89, 84, 89 82, 84
9 91, 93 95, 96, 97 96, 99, 93, 92, 99, 95

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 13-08-2023

G

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

8 60 52 07
7 598 354 688
6 3021 6343 0522 0554 0986 4604 1088 7968 2770
5 8935 5784 8608
4 34181 17839 10403 77496 12304 06932 03903 58616 76161 29580 46818 08820 65150 81355 76714 41788 01783 69296 48145 22536 43815
3 03518 12476 03295 53019 77771 26946
2 69093 99228 46994
1 84660 46708 88036
ĐB 810727 854374 034267
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 03, 04, 03 04, 08 08
1 18 16, 18, 19 14, 15
2 21, 22, 27 20, 28
3 35, 39, 32 36, 36
4 43 45, 46
5 54, 54, 50, 55
6 60 61 68, 67
7 76 74 70, 71
8 81 86, 84, 80 88, 88, 88, 83
9 98, 96, 93 95 96, 94

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 06-08-2023

G

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

8 13 50 70
7 293 574 549
6 5922 2447 1959 6502 0359 5198 7612 1731 8506
5 6676 7767 8146
4 09063 58394 07959 75688 05365 73254 04561 19298 50247 20702 93329 53542 80173 26657 11035 54644 22129 43037 40044 72086 21128
3 48466 53388 07792 09513 91039 68310
2 37669 67737 00786
1 94443 60442 96399
ĐB 789802 299709 334964
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02 02, 02, 09 06
1 13 12, 10
2 22 29 29, 28
3 37 31, 35, 37, 39
4 47, 43 47, 42, 42 49, 46, 44, 44
5 59, 59, 54 59, 57
6 63, 65, 61, 66, 69 67 64
7 76 74, 73
8 88, 88 86, 86
9 93, 94 98, 98, 92 99

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 30-07-2023

G

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

8 84 85 41
7 807 930 330
6 1599 8273 0240 4905 7462 7034 4786 8703 4401
5 0623 2175 5574
4 95084 89292 73737 39858 45678 46101 94679 72323 63277 48669 58783 49210 06316 07735 62612 44307 11180 20906 00264 47844 74430
3 92114 61985 80863 30740 09414 93833
2 23020 07503 15229
1 82488 02679 32623
ĐB 973128 228478 971491
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 07, 01 05, 03 03, 01, 07, 06
1 14 10, 16 12, 14
2 23, 20, 28 23 29, 23
3 37 30, 34, 35 30, 30, 33
4 40 40 44
5 58
6 62, 69, 63 64
7 73, 78, 79 75, 77, 79, 78 74
8 84, 85, 88 83 86, 80
9 99, 92 91

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam

Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).

SL giải Tên giải Trùng Giải thưởng
01 Giải Đặc biệt 6 số 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất 5 số 30.000.000đ
10 Giải Nhì 5 số 15.000.000đ
20 Giải Ba 5 số 10.000.000đ
70 Giải Tư 5 số 3.000.000đ
100 Giải Năm 4 số 1.000.000đ
300 Giải Sáu 4 số 400.000đ
1000 Giải Bảy 3 số 200.000đ
10.000 Giải Tám 2 số 100.000đ

Ngoài ra còn có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.

Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.

Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.

Chúc bạn May mắn!

len dau
X